Medehuurderschap

Een medehuurder is iemand die met de hoofdhuurder van de woning samenwoont, daarmee ook een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert en bovendien door ons als medehuurder geregistreerd is.

Wie kan medehuurderschap aanvragen?

Echtgenoten of geregistreerde partners zijn automatisch medehuurders. Voor medehuurderschap bij andere samenlevingsvormen (samenwonen met of zonder samenlevingscontract, ouder-kindrelaties, broer- en/of zusrelaties) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de aanvrager moet minimaal 35 jaar zijn wanneer het een familiaire relatie betreft;
  • de aard van de woning past bij de persoon van de aanvrager;
  • aangetoond kan worden, via een uittreksel van de gemeentelijke basis administratie, dat de aanvrager tenminste de laatste 2 jaar op het adres woont.

Een verzoek tot medehuurderschap kunt u indienen via Mijn Beter Wonen.

Rechten en plichten

Als u medehuurder bent, geniet u huurbescherming. Ook bent u verantwoordelijk voor de huurbetaling. Kortom, u hebt dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt door bijvoorbeeld echtscheiding, of komt te overlijden, dan wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. De medehuurder hoeft de woning dan dus niet te verlaten. De persoon die vertrekt moet wel zelf de huur opzeggen. Hierdoor vervalt de aansprakelijkheid voor huurbetaling.

Veelgestelde vragen

Lees ook
Contractinformatie Woningwaardering Huurprijsopbouw Wijzigen woonsituatie