Hennep

Hennep (wiet) kweken is verboden. Het brengt overlast en grote risico’s met zich mee. Verschillende partijen in Oost Nederland hebben de handen ineen geslagen en een convenant opgesteld. Dat betekent dat alle corporaties in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden, gemeentes, politie, het openbaar ministerie, het UWV, de netwerkbeheerders en de veiligheidsregio gezamenlijk hennepkwekerijen aanpakken in huurwoningen (inclusief garages en schuren).

Illegale hennepkwekerijen zorgen voor veel overlast, verloedering en gevaarlijke situaties. Ook draagt het bij aan een criminele sfeer in wijken. Samen met onze convenantpartners worden hennepkwekerijen actief en met harde hand aangepakt. Het is van groot belang dat hennepkwekerijen opgespoord en ontmanteld worden.

Overlast

Hennepkwekers tasten het leefklimaat in de woonwijken aan. Door de aanleg van wietplantages ontstaat ook veel schade aan de woning. Voorbeelden hiervan zijn lekkages door automatische sproei-installaties, schimmelvorming door hoge luchtvochtigheid en brand door het onveilig aftappen van de stroomvoorziening. Bij ontmanteling van een plantage betaalt de huurder de kosten voor het herstellen van de schade zodat de woning weer bewoonbaar en verhuurbaar is.

Genoeg redenen dus om hennepteelt stevig aan te pakken. Inwoners van IJsselmuiden kunnen meehelpen door overlast van een hennepkwekerij of het vermoeden van het bestaan ervan, te melden bij de politie: 0900-8844 (lokaal tarief) of Meld misdaad anoniem via het gratis telefoonnummer 0800-7000.

Gevolgen

Wanneer de politie een hennepkwekerij ontmantelt in een huurwoning, garage of schuur van Beter Wonen, dan worden wij hierover ingelicht. Vervolgens vragen wij de huurder om de huurovereenkomst van de woning op te zeggen. Doet de huurder dat niet dan stappen we naar de rechter om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

Daarnaast wordt de huurder voor twee jaar uitgesloten bij De Woningzoeker. De inschrijving blijft wel gehandhaafd.