Woonfraude melden

We vinden het belangrijk, dat u in een prettige en veilige buurt woont. Daarom zetten we ons daar dagelijks voor in. Zo controleren we bijvoorbeeld op woonfraude. Helpt u ons mee?

Woonfraude kan veel negatieve effecten hebben op een wijk. Het veroorzaakt vaak overlast, zoals geluidoverlast en stankoverlast, illegaal voorkruipen of onveilige situaties, zoals kortsluiting of brandgevaar. Heeft u het vermoeden dat iemand in uw wijk zich schuldig maakt aan woonfraude? Laat ons dit dan weten. U kunt uw melding ook anoniem doorgeven.   

Wat is woonfraude?

In een woning van Beter Wonen gelden de algemene huurvoorwaarden. Deze regels hebben we niet voor niets. Met deze regels willen we de wijk prettig en veilig houden en woningen comfortabel. Worden de regels overtreden, dan noemen we dit woonfraude. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Het doorverhuren aan familie en vrienden
  • Onderverhuur van een kamer of een woning zonder toestemming
  • Overbewoning: wanneer er meer mensen in een woning wonen dan is toegestaan 
  • Vervalsen van documenten of deze niet naar waarheid invullen
  • Wanneer iemand (bijna) nooit in een woning is. De woning moet een hoofdverblijf zijn en bewoond worden door de huurder
  • Hennepteelt, drugsverkoop, prostitutie of andere illegale praktijken
  • Als de woning wordt gebruikt voor andere activiteiten, zoals een winkel, kantoor of opslag zonder dat hiervoor toestemming is van Beter Wonen.

Wat doet Beter Wonen bij woonfraude?

Als we een melding ontvangen of zelf een vermoeden hebben van woonfraude starten we een onderzoek. Als blijkt, dat er inderdaad woonfraude wordt gepleegd ondernemen we actie. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een huurder de woning moet verlaten, een paar jaar geen woning meer mag huren bij ons of dat we een boete geven.

Wat kunt u doen?

Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude aanpakken en voor een veilige en prettige leefomgeving zorgen. 

  • Heeft u een vermoeden van criminele activiteiten zoals hennepteelt of drugshandel? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900 88 44 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 70 00
  • Heeft u een vermoeden van woonfraude? Meld dat dan via het formulier woonfraude melden of bel 038-332 33 99 (anoniem) bij ons. Uw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 

 

Woonfraude melden
Ook lezen
Hennep Overlast Actueel nieuws