Aanvraag verhuurdersverklaring

Wanneer u verhuist naar een huurwoning van een andere corporatie zal deze corporatie vragen om een verhuurdersverklaring van Beter Wonen. In de verhuurdersverklaring geven wij aan:

  • wat de huurprijs van uw woning is
  • of u aan uw betalingsverplichtingen voldeed
  • of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving
  • andere zaken zoals: onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

Aanvragen

U kunt een verhuurdersverklaring bij ons aanvragen via het aanvraagformulier. Uiterlijk binnen vijf werkdagen ontvangt u van ons een ingevulde verhuurdersverklaring.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het opvragen van een verhuurdersverklaring.