Opplussen woning

Niet alle voorzieningen worden vanuit de gemeente Kampen door de WMO vergoed. Daarom heeft Beter Wonen jaarlijks een budget waaruit we een aantal voorzieningen zoals toilet- en/of douchebeugels, oprijroosters en dergelijke vergoeden. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.

Eigen bijdrage

Wij brengen een eigen bijdrage van 10% van de kosten (met een minimum van € 10,00) in rekening. De aanvraag wordt in behandeling genomen als de eigen bijdrage voldaan is.