Klacht melden over Beter Wonen

Bent u ontevreden met hoe we iets afgehandeld hebben?

Wij doen altijd onze uiterste best om u te helpen. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. We proberen dan altijd eerst samen tot een oplossing te komen. Als u een klacht hebt, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Dit is hoe het werkt:

 • U meldt uw klacht telefonisch, schriftelijk of via onderstaande knop
 • Na ontvangst van uw klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging
 • Wij nemen de klacht in behandeling en geven u binnen twee weken een inhoudelijke reactie

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen...

Lukt het niet om tot een oplossing te komen? 

 • In eerste instantie kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan onze manager Financiën en Beleid.
   
 • Bent u daarna nog niet tevreden over hoe uw klacht is afgehandeld door Beter Wonen of met de oplossing die is voorgesteld? Dan kunt u met uw klacht naar de onafhankelijke klachtenadviescommissie. Voor het indienen van een klacht is het belangrijk dat u duidelijk omschrijft wat uw klacht is.

  Stuur uw klacht per brief naar: 
  Secretariaat Klachtenadviescommissie
  Dorpsstraat 24A
  7451 BV  Holten

  U kunt ook een e-mail sturen naar: [email protected]

  Het secretariaat wordt gevoerd door Secretary Solutions.
   
 • In een heel beperkt aantal gevallen moeten klachten behandeld worden door de Huurcommissie.