Medehuurderschap aanvragen

Als u meer dan 2 jaar samenwoont met de huurder kunt u samen het medehuurderschap aanvragen. Hiervoor hebben we de volgende documenten nodig:

  • Uittreksel inschrijving van de gemeentelijke basisadministratie (BRP) met het woonverleden van u beide . Ook wanneer u geregistreerd partnerschap of getrouwd bent.  De BRP van beide mag niet ouder zijn dan 6 maanden. 
  • Bewijs van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit kunt u bewijzen met bijvoorbeeld bankafschriften waaruit blijkt dat de kosten van de huishouding in de afgelopen 2 jaar over beide personen zijn verdeeld.  Of met kopieën van verzekeringen en/of polissen waar u beide op staat.

Wij beoordelen of u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Als wij uw aanvraag goedkeuren heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder. Klik hier voor meer informatie over medehuurderschap. 

U vraagt medehuurderschap aan via de knop hieronder. De gevraagde documenten voegt u als bijlage toe. Het kan zijn dat we later om meer documenten vragen.