Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Bij een echtscheiding of het beëindigen van geregistreerd partnerschap, mag één van beiden in de woning blijven wonen. U beslist zelf (of de rechter) wie in de woning blijft wonen.

De partner die de woning verlaat moet afstand doen van de woning. U vult daarvoor samen het formulier eenzijdige huuropzegging in. De opzegtermijn is minimaal 1 maand, gerekend vanaf de ontvangstdatum bij Beter Wonen. 

U ontvangt van ons een bevestiging van de eenzijdige huuropzegging. Op dat moment gaat de opzegtermijn van 1 maand in. De partner die de woning verlaat is tijdens de opzegtermijn nog steeds verantwoordelijk voor alle rechten en plichten die ontstaan uit de huurovereenkomst.