Twee vacatures klachtenadviescommissie

Publicatiedatum: 03-10-2022

De Klachtenadviescommissie zoekt per 1 januari 2023  twee maatschappelijk betrokken leden met deskundigheid op één of meer van de volgende gebieden:

• Juridische deskundigheid
• Technische/bouwkundige deskundigheid
• Volkshuisvestelijke deskundigheid

Een lid wordt benoemd op voordracht van de Huurdersorganisaties en één lid wordt benoemd op voordracht van de bestuurders.

Informatie

Uitgebreide info over de vacatures leest u hier

Deel deze pagina