ANBI

Beter Wonen heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Hiervoor publiceren wij jaarlijks specifieke cijfers. Deze kunt u vinden in de download van het menu op deze pagina.

Download
ANBI-status