Ondernemingsplan

Op deze pagina leest u over ons ondernemingsplan 2022-2026. Een plan waarbij we aansluiting zochten bij de Aedes-agenda. In de agenda zijn de ambities onderverdeeld in vijf prioriteiten:

1. Woonlasten die bewoners kunnen betalen (betaalbaarheid)
2. Overal voldoende en passende sociale huurwoningen (beschikbaarheid)
3. Duurzame huurwoningen zonder extra woonlasten voor huurders (kwaliteit)
4. Huurwoningen in gemengde wijken waar mensen zich thuis voelen (leefbaarheid)
5. Goede randvoorwaarden en gezonde bedrijfsvoering (continuïteit)

Aan deze prioriteiten geven we de komende jaren invulling. Uiteraard namen we de input die onze  belanghouders leverden mee in het plan. Onze belanghouders motiveren ons om niet in beperkingen te denken maar gezamenlijk te ontdekken wat mogelijk is.

Heeft u na het lezen van het Ondernemingsplan vragen en/of opmerkingen, dan horen we dat graag.

Downloads
Ondernemingsplan 2022-2026