Pioneering

Beter Wonen is aangesloten bij Pioneering. Pioneering is een platform voor vernieuwing en toekomstbestendigheid van de gebouwde omgeving in Oost-Nederland.

Bijna alle corporaties in Overijssel en de Achterhoek gebruiken het Pioneering netwerk. Het doel is om onderling, maar natuurlijk ook met marktpartijen en onderzoekers, bijvoorbeeld circulair werken en de energietransitie handen en voeten te geven.

Downloads
Certificaat Pioneering